25:25
(12:9, k. 3:1)
po rzut. karn.
2. Babicz, 5. Sadowski, 7. Bekisz, 8. Bekisz, 12. Orpik, 12. Bekisz, 15. Babicz, 17. Babicz, 19. Orpik, 26. Krzysztofik, 27. Krzysztofik, 30. Krzysztofik, 34. Przysiek, 34. Orpik, 38. Babicz, 41. Krzysztofik, 43. Babicz, 44. Klinger, 47. Przysiek, 48. Klinger, 53. Tilte, 57. Zdobylak, 58. Zdobylak, 59. Babicz, 60. Przysiek – 6. Biernacki, 9. Biernacki, 10. Fedeńczak, 18. Jedziniak, 19. Horiha, 20. Jedziniak, 24. Rybski, 26. Krupa, 28. Rybski, 34. Rybski, 36. Krysiak, 38. Bosy, 38. Jedziniak, 40. Jedziniak, 41. Jedziniak, 41. Krysiak, 45. Krysiak, 46. Jedziniak, 47. Fedeńczak, 50. Biernacki, 51. Fedeńczak, 53. Horiha, 55. Krysiak, 56. Biernacki, 60. Rybski
  8. Orpik (GLO), 10. Sadowski (GLO) – 5. Zaremba (SZC), 7. Biernacki (SZC), 15. Horiha (SZC)
30:23
(17:13)
koniec
2. Daszek, 4. Stenmalmn, 6. Daszek, 6. Pilitowski, 7. Mihić, 8. Mlakar, 9. Ruiz, 12. Sunsja, 14. Mihić, 18. Czapliński, 21. Mihić, 22. Daszek, 23. Daszek, 24. Zdrahala, 25. Daszek, 27. Daszek, 29. Czapliński, 30. Zdrahala, 32. Mlakar, 33. Szita, 39. Ruiz, 43. Sunsja, 45. Matulić, 47. Mihić, 48. Szita, 51. Szita, 52. Czapliński, 55. Matulić, 57. Czapliński, 59. Szita, 60. Daszek – 3. Maliarevych, 7. M., 9. Klopsteg, 11. K., 15. Maliarevych, 19. K., 20. M., 21. Adamski, 22. Szpera, 23. M., 28. Kniazeu, 30. Kniazeu, 33. M., 33. M., 43. Krytski, 45. Szpera, 48. Szpera, 54. Kniazeu, 54. Kniazeu, 56. Galewski, 58. K., 60. Galewski
  6. Sunsja (PLO), 11. Stenmalmn (PLO) – 12. Galewski (KAL)