3:0
25:19
25:17
25:15
Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne relacje.