27:23
(12:8)
koniec
27:23
(12:10)
koniec
2. Zarzycki, 4. Działakiewicz, 5. Mauer, 9. Działakiewicz, 10. Działakiewicz, 13. Zarzycki, 16. Zarzycki, 19. Mokrzki, 21. Mauer, 23. Jankowski, 25. Zieniewicz, 28. Mokrzki, 31. Milewski, 32. Zarzycki, 35. Jankowski, 37. Mauer, 38. Morawski, 39. Mokrzki, 44. Jankowski, 46. Jankowski, 49. Zarzycki, 51. Siwak, 55. Mauer, 55. Mauer, 56. Jankowski, 57. Jankowski, 59. Siwak – 5. Makowiejew, 6. Krzysztofik, 7. Zdobylak, 11. Jamioł, 12. Zdobylak, 13. Zdobylak, 19. Makowiejew, 27. Orpik, 27. Jamioł, 29. Babicz, 33. Jamioł, 37. Bekisz, 38. Bekisz, 40. Makowiejew, 40. Jamioł, 44. Klinger, 44. Klinger, 49. Makowiejew, 50. Babicz, 54. Jamioł, 57. Makowiejew, 59. Orpik, 60. Kapela
  3. Jankowski (OPO), 6. Siwak (OPO) – 5. Klinger (GLO), 8. Orpik (GLO)